Information ifrån Styrelsen

Anläggningssamfälligheten Lummergången 

april 2021


Detta informationsbrev handlar om

· Ny hemsida! IGEN!

· Vårens städdag
· Årstämma 2021

Årstämma 2021


Onsdagen den 28:e april kl. 18.30 på ängen vid Lummergången 31

Fastighetsägare som önskar få motioner behandlade på stämman skall skriftligen lämna in dessa till styrelsen på adress: Lummergången 96, eller via mail till gustafsson.david@gmail.com senast den 13:e april 2021.

Motioner, resultat- och balansräkning och revisionsberättelsen kommer snarast att läggas ut på hemsidan vart efter dom kommer in, samtliga dokument kommer finnas tillgängliga senast 21:e februari (Motioner, övriga dokument snarast) här på vår hemsida eller skicka ett mail till bosse@databild.se så får du handlingarna via din mail.
Handlingarna kommer att finnas tillgängliga tryckta på stämman.


Dokumentet för årsstämman samt kallelse finns att ladda ner här: Årstämma 2021

Vårens städdag


Lördagen den 17:e April


Vi samlas kl. 10.00 på parkering C & D för att genomföra höstens städning av garage/parkeringar.

I övrigt så kommer städdagen att bestå av att rensa tak, sopa ur garagen, rensa ur buskar mm.

Som ni säkert sett så är det väldigt hög tid att alla tvättar av sin garageport då många är smutsiga det vore bra om det är gjort inför städdagen eller dom som närvarar på städdagen kan göra det då ni som inte har gjort det beställer vi en städfirma eller dyl. som ni själva får bekosta för att göra detta.

Som vanligt så avslutas städdagen med fika och korv mm ca kl. 12.00-13.00 på C-garaget.

Ni som känner oro eller inte känner helt friska skall naturligtvis inte vara med på städdagen, under städdagen så håller vi ett säkert avstånd till varandra då det fortfarande pågår en smittorisk i samhället.

Hälsan är viktigare ån ett rent garage……